ترجمه “آیات ولایت” از مجموعه عبقات الانوار میرحامد حسین هندی که توسط حضرت آیت الله سید علی حسین میلانی تلخیص و تعریب گردیده و توسط آقای دکتر محسن احتشامی­نیا به فارسی ترجمه شده است. انشاء الله در تیر ماه ۱۳۹۲ به بازار خواهد آمد

(Visited 153 times, 1 visits today)