کلیپ معرفی کتاب را میتوانید در آپارات مشاده فرمائید.

https://www.aparat.com/user/dashboard/video_stat/videohash/xlWN5/tty/1647335421/hash/f4a289683c74f97c1fd48ba81766ab75f83489f1

(Visited 51 times, 1 visits today)