ترجمه کتاب “تاریخ فلسفه و تصوف” به زبان عربی از مرحوم علامه شیخ علی نمازی شاهرودی، آماده برای رفتن به چاپخانه، جهت چاپ و ارائه به بازار می­باشد.

(Visited 105 times, 1 visits today)