ترجمه “حدیث ولایت” از مجموعه عبقات الانوار میر حامد حسین هندی که توسط حضرت آیت الله سید علی حسین میلانی تلخیص و تعریب شده و آقای محمد باقر محبوب القلوب به فارسی ترجمه گردیده در مرحله چاپ می­باشد.

(Visited 38 times, 1 visits today)