بسمه تعالی

با هدف نشر معارف قرآن و عترت “ثقلین” و برای یک تکلیف بدون آنکه قصد انتفاعی در کار باشد انتشارات نبا تاسیس گردیده است.

این انتشارات کاملا مستقل و خصوصی می باشد و در محدوده کار نشر با بهره گیری از نیروهای متخصص از حوزه و دانشگاه و در نظر گرفتن ویژگی های مخاطب  و محتوی و پیامی که لازم است برای هر قشر از مخاطب ارائه گردد فعالیت می نماید.

این انتشارات از هر گونه انتقاد و پیشنهاد در مباحث فرهنگی و حول محور فعالیت خود استقبال می کند .

(Visited 16 times, 1 visits today)