واقعه غدیر از طرق مختلف نقل شده است وبه حد تواتر رسیده است.یکی از کسانی که واقعه را نقل کرده و خود در آن مراسم بزرگ حضور داشته است،زید بن ارقم می باشد.

یزیدبن حیان با دو نفر از دوستانش به ملاقات او می رود و می خواهد که خاطرات خود را از مصاحبت با پیامبر(ص) خود بر ایشان گو کند و زیدباز، بعنوان مهمترین خاطره داستان واقعه غدیر را بیان می کند که بشکل داستانی و روان و مختصر به آن پرداخته شده است

قیمت:۲۸۰۰

شماره تماس:۷۷۵۰۴۶۸۳

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن pdf-icon.png است

دانلود کتاب با فرمت PDF

(Visited 233 times, 1 visits today)