قصیده تائیه دعبل خزاعی

نگارش و ترجمه به شعر فارسی نیمایی : عزیزالله حاجی مشهدی

همراه و با استفاده از شرح علامه محمدباقر مجلسی به تصحیح استاد علی محدث

شماره تماس انتشارات:

۰۲۱-۷۷۵۰۴۶۸۳

دانلود کتاب با فرمت PDF

 

(Visited 290 times, 1 visits today)