آدرس: خیابان شریعتی – بالاترازبهارشیراز- کوچه مقدم -نبش ادیبی- پلاک۲۶ -طبقه۳ شماره تماس: ۷۷۵۰۴۶۸۳- ۷۷۵۰۶۶۰۲