سوره نبا-سوره طارق

مولف: شیخ محمد باقر ملکی میانجی

مترجم: مرتضی دهقان

قطع: وزیری

قیمت:۴۴۰۰۰۰۰ ریال

تلف:۰۲۱۷۷۵۰۴۶۸۳

ترجمه تفسیر مناهج البیان تألیف مرحوم ملکی میانجی به مترجمین واگذار شده است.

(Visited 285 times, 1 visits today)