بسمه تعالی

اسلام،دین دانش،استدلال،خردورزی،وتعبد آگاهانه است. دویادگارپیامبرخدا (ص)- یعنی قرآن وعترت- که هدایت امت درگروپیروی از دو یادگاری می باشد، مارا به این گونه عبارت ودانش فرا می خوانند.

عطش مخاطبان وآمادگی آنها،وظیفه را بیش از گذشته بردوش فعالان فرهنگی می نهد که بیندیشند ودر برنامه خود دقت کافی داشته باشند برای تلاش های دینی « نظرسنجی» کنند وازاین مرحله هم گذرکرده به «اثرسنجی» که بررسی وارزیابی کیفی است برسند تا آثار فرهنگی رنگ وبوی «حیات بخش» دین را داشته باشدو گرفتار آفت بدعرضه کردن نشود. این گونه دغدغه ها، انگیزه وهدف ما را درانتشارات نبأ نشان می دهد. تلاش می شود تا جهت گیری صحیح، حرکت درپرتو دویادگار ماندگار پیامبرخدا(ص)، کیفیت علمی بالا،ژرف نگری درمسائل،تبیین حقایق دینی و… گامی درمعرفت دینی برداشته، نیازهای فکری، دینی و تربیتی مخاطبان خود را پاسخ گوئیم.

(Visited 246 times, 1 visits today)