بررسی و پاسخ به تعدادی از مباحث و عقاید دینی که بعنوان سئوال و بعضا اشکال مطرح می گردد.

مولف: مسعود باقری

قطع: رقعی

قیمت:۱۸۰۰۰۰۰ ریال

تلفن:۷۷۵۰۴۶۸۳

(Visited 71 times, 1 visits today)