مسند امام صادق(ع)؛ اولین اثر تلخیص شده از مجموعه مسانید اهل بیت(ع)

برای مشاهده مطلب روی لینک زیر کلیک کنید.

https://khouzestan.iqna.ir/fa/news/3905185/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%B9

(Visited 106 times, 1 visits today)