کتاب «گزارش روان و مختصر از زندگی حضرت سجاد(ع)» بازنویسی باب ششم از کتاب «منتهی الآمال» شیخ عباس قمی است که زهره دهدشت، زیر نظر عبدالحسین طالعی‏ آن را بازنویسی کرده و انتشارات نبأ آن را به چاپ رسانده است. متن زیر گفت‌وگوی ایکنا خوزستان با زهره دهدشت درباره این اثر است:

https://khouzestan.iqna.ir/fa/news/4080072/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D9%82%D9%85%DB%8C

(Visited 27 times, 1 visits today)